close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Od 29 grudnia 2017 r. wnioski o wydanie zarówno wiz Schengen, jak i wiz krajowych są przyjmowane w 3 Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych - Poland Visa Application Centre - na terenie okręgu konsularnego: w Chengdu, Chongqing i Kunming. Poniżej adresy PPWW:

   

  Chengdu

  3/F, Industrial Bank, No. 11, 4th Section of South Renmin Road, Wuhou District, Chengdu, 610041 China.

  Tel.: +86 28 6769 3816; Email: infoctu.plncn@vfshelpline.com,

   

  Chongqing:

  33-F, 33rd Floor, HNA-Poly International Centre, 235 Minsheng Road, Yuzhong District, Chongqing City, 400000, China

   

  Kunming:

  1502A, Building 5, Xindulongcheng, No.1079 Beijing Rd.

   

  WWW: www.vfsglobal.cn/poland/china   

   

  Wnioski przyjmowane są w dni robocze od 8:00 do 15:00.

   

  Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej.

   

  Wciąż można złożyć wniosek bezpośrednio w Konsulacie wyłącznie po wcześniejszej elektronicznej rejestracji wniosku wizowego w systemie e-Konsulat.

   

  System e-Konsulat jest to aplikacja w sieci publicznej Internet dostępna w ośmiu językach, w tym polskim i angielskim.

   

  OGÓLNE WYMAGANIA WIZOWE

   

  •  wniosek wizowy wraz z dokumentacją uzupełniającą należy złożyć osobiście,
  • dokument podróży powinien być wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich oraz zawierający co najmniej dwie puste strony;
  • kolorowa fotografia "en face" na jasnym, jednolitym tle (2 sztuki) o wymiarach 35 mm na 45 mm, wykonana najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem aplikacji;
  • opłata za wizę wynosi 60 Euro, opłatę wnosi się w walucie miejscowej - w chińskich juanach (CNY) w zależności od obowiązującego kursu,
  • podróżne ubezpieczenie medyczne: 

  Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową.

   

  • wykaz dokumentów uzupełniający do wniosku wizowego, które powinny przedstawić osoby ubiegające się o wizę określonego typu znajdą Państwo tutaj,
  • dokumenty sporządzone w języku chińskim należy przedkładać wraz z tłumaczeniem na język angielski lub polski,
  • postępowanie wizowe trwa maksymalnie 15 dni kalendarzowych.

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych  faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

   

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   

  Zgodnie z artykułem 21 (8) Kodeksu Wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 Kodeksu Granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: