close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

  Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

   

  Więcej: UTRATA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO.

   

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

   

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w tym kraju. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Konsulacie lub Ambasadzie RP na terutorium Chin lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. POBIERZ formularz zgłoszenia. – link do formularza.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

   

  W Konsulacie nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: