close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLSKA LITERATURA PO CHIŃSKU

 • Publikacje utworów polskich w języku chińskim

  Numer

  Utwór - tytuł oryginalny/rok wydania w Polsce

  Autor/Tłumacz

  Wydawnictwo/Notatki

   

  Rok wydania w Chinach

  Okładka

   

  Średniowiecze (od X do XV w.)

  Renesans (1500-1620 r.)

  Barok (1620-1764 r.)

  Oświecenie (1740-1822 r.)

   

  1.

  Treny

   

  《耶利米哀歌》

   

  (Kochanowski, Jan) 著  (1530~1584)

   

  赵刚

  (Zhao Gang) 译

  Kwartalnik „Wschodnia Europa” nr 1 wydany przez Pekiński Uniwersytet Języków Obcych

   

  1998

   

   

  Romantyzm (1822-1863 r.)

   

  2.

  Dziadów cz. III, dramat (1832)

   

  《先人祭》(诗剧)

   

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  易丽君

  (Yi Lijun) 译

  浙江: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury i Sztuki prowincji Zhejiang

   

   

  2000

   

   

  3.

  Pan Tadeusz (1834)

   

  《塔杜施先生又名,立陶宛的最后一次袭击》

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  易丽君﹑林洪亮

  (Yi Lijun, Lin Hongliang) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1998

   

   

  4.

  Pan Tadeusz (1834)

   

  《潘·塔代乌士》

   

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  鸿影

  (Hong Ying) 译

  上海:译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1994

   

   

  5.

  Wiersz drugi: Piotr Wielki Posąg,Petersburg

   

  《诗二首:彼得大帝的塑像;彼得堡》

   

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  韩逸

  (Han Yi) 译

  出版社:外国文学

  Wydawnictwo Literatury Zagranicznej

   

  1981

   

   

  6.

  Dziadów cz. III, dramat (1832)

   

  《先人祭》(诗剧)

   

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

   

  易丽君

  (Yi Lijun) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

   

   

  1976

   

   

  7.

  Dziadów cz. III, dramat (1832)

   

  《先人祭》(诗剧)

   

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  韩逸

  (Han Yi) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

   

  1976

   

   

  8.

  Dwa wiersze Mickiewicza

   

  《密茨凯维支诗二首》

   

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

  易丽君

  (Yi Lijun) 译

  出版社:春风译丛

  Wydawnictwo Chufeng Yicong

   

   

  1960

   

   

  9.

  Konrad Wallenrod, powieść poetycka (1828)

   

  《康拉德·华伦洛德》

   

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  景行

  (Jing Xing) 译

  孙用

  (Sun Yong) 校

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1958

   

   

  10.

  Wybór poezji

   

  《密茨凯维支诗选》

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  孙用﹑景行

  (Sun Yong, Jing Xing) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1958

   

   

  11.

  Wybór ballad, zbiór poezji (1822)

  Ballady i romanse

   

  《歌谣选》

   

  包括:

  Świteź《希维德什》;

  Świtezianka《希维德什扬卡》;

  Rybka《鱼》;

  Powrót taty《父亲的归来》;

  Pani Twardowska《特瓦尔陀夫斯基太太》;

  Lilije《百合花》;

  Do młodości《青年和姑娠》;

  《总督》;

  Trzech budrysów《三个布德力斯》;

  Ucieczka《逃》.

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  孙用

  (Sun Yong) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1958

   

   

  12.

  Śmierć pułkownika《统帅之死》;

  Żeglarz 《航海者》;

  (?) 《写在卡罗林娜·雅尼什的纪念册上》;

  Ranek i wieczór, sonet erotyczny《晨与夜》;

  (?) 《林中的幽会》.

   

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  孙玮

  (Sun Wei) 译

   

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1955

   

   

  13.

  Do przyjaciół Moskali

   

  《致我的俄国友人》诗

  《阿尔蒲哈拉》歌谣

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  景行

  (Jing Xing) 等译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1955

   

   

  14.

  Ballady i romanse (1822)

   

  《歌谣体诗》

  《歌谣和传奇》诗集

   

  包括:

  Świtezianka《希维德什扬卡》;

  《法力思》.

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

   

  景行

  (Jing Xing) 等译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1955

   

   

  15.

  Wybór poezji

   

  《密茨凯维支诗选》

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  孙用﹑景行

  (Sun Yong, Jing Xing) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

  1954

   

   

  16.

  Pan Tadeusz (1834)

   

  《塔杜施先生》

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  孙用

  (Sun Yong) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1954, 1955

  再版

   

   

  17.

  Rybka (1822)

  Sonety krymskie (1899)

   

  《鱼;克里米亚十四行诗》

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  孙用

  (Sun Yong) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1953

   

   

  18.

  Pan Tadeusz (1834)

   

  《塔杜施先生》

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  Tłumaczony z j. angielskiego, pisany prozą.

  孙用

  (Sun Yong) 译

  上海: 文化工作社

  Towarzystwo Kulturalne Szanghaj

   

  1950, 1952, 1955

  再版

   

   

  19.

  Oda do młodości, wiersz przełomu Oświecenia i Romantyzmu (1820)

   

  《青年的颂歌》

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  孙用

  (Sun Yong) 译

  上海: 文化工作社

  Towarzystwo Kulturalne Szanghaj

  1935

   

   

  20.

  Oda do młodości, wiersz przełomu Oświecenia i Romantyzmu (1820)

   

  《石心》

  《青春颂》

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

  Tłumaczony z j. francuskiego.

   

  孙用

  (Sun Yong) 译

  上海: 文化工作社

  Towarzystwo Kulturalne Szanghaj

  1929

   

   

  21.

  Grażyna, wiersz (1823)

   

  《格拉席娜》长诗

  (Mickiewicz, Adam) 著  (1798~1855)

  亚当·密茨凯维支

   

  景行

   

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1980

   

   

  Pozytywizm (1864-1891 r.)

   

  22.

  Zbiór powieści

   

  《显克维奇选集》

  8 tomów

  1.         Wybór opowiadań 《中短篇小说选》

  2.         Ogniem i mieczem cz. I 《火与剑》(上)

  3.         Ogniem i mieczem cz. II 《火与剑》(下)

  4.         Potop cz. I 《洪流》(上)

  5.         Potop cz. II 《洪流》(下)

  6.         Pan Wołodyjowski 《伏沃迪约夫斯基骑士》

  7.         Quo Vadis? 《你往何处去》

  8.         Krzyżacy 《十字军骑士》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克•显克微支

  亨利希•显克微支

   

  易丽君﹑林洪亮等

  (Yi Lijun, Lin Hongliang i inni) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  2011

   

   

  23.

  Zbiór krótkich opowiadań Henryka Sienkiewicza

   

  《显克微支短篇小说集》 缩微品

   

  包括:

  U źródła (1892) 《泉边》;

  Wyrok Zeusa bajka grecka 《宙斯的裁判》;

  Janko muzykant (1880) 《乐人扬珂》;

  Jamioł (1882)《天使》;

  Lux in tenebris lucet (Światło świeci w ciemności) baśń 《光照在黑暗里》;

  Diokles baśń ateńska 《提奥克虏》;

  Stary sługa baśń 《老仆人》.

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  王忘我(即王鲁彦)

   

  北京: 全国图书馆文献缩微中心

  Biblioteka Narodowa Centrum Mikrofilm

  2007

   

   

  24.

  Nowele(1881)

   


  《小说》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  2006

   

   

  25.

  Hania (1880)

   

  《哈尼娅》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  2006

   

   

  26.

  Lalka (wyd. książkowe 1890 r.)

   

  《玩偶》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  笔名:

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

  真名:

  (Głowacki, Aleksander)

  亚历山大·格沃瓦茨基

   

   

   

  张振辉

  (Zhang Zhenhui) 译

  上海:译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

   

  2005

   

   

  27.

  Ogniem i mieczem, powieść, I cz. Trylogii (1884)

   

  《火与剑》(上下册)

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  出版社:译林出版社

  Wydawnictwo Tłumaczeń Literatury Pięknej

  2004

   

   

  28.

  Ogniem i mieczem, powieść, I cz. Trylogii (1884)

   

  《火与剑》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  梅汝恺

  (Mei Rukai) 译

  出版社:南方出版社

  Wydawnictwo Północy

  2003

   

   

  29.

  Ta trzecia, nowela (1888)

   

  《第三个女人》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  出版社:漓江出版社

  Wydawnictwo Guangxi

   

  2003

   

   

  30.

  Ogniem i mieczem, powieść, I cz. Trylogii (1884)

   

  《火与剑》(上下册)

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  梅汝恺

  (Mei Rukai) 译

  出版社:南方出版社

  Wydawnictwo Północy

  2001

   

   

   

  31.

  Ta trzecia, nowela (1888)

   

  《第三个女人》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  出版社:漓江出版社

  Wydawnictwo Guangxi

   

  2001

   

   

  32.

  Potop, powieść historyczna, II cz. Trylogii, 3 tomy (1886)

   

  《洪流》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  易丽君﹑张振辉           

  (Yi Lijun, Zhang Zhenhui) 译

  出版社:花山文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Huashan

  2000, 2001

   

   

  33.

  Pan Wołodyjowski, powieść historyczna, III cz. Trylogii (1887)

   

  《边塞喋血记》

   

  《伏洛窦耶夫斯基先生》

  《什洛窦耶夫斯基先生》

  《伏沃迪约夫斯基骑士》

   

   

   

  Trylogia,《洪流三部曲》(又称《卫国三部曲》)

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  梅汝恺

  (Mei Rukai) 译

  出版社:湖南文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Hunan

  2000, 2001

  再版

   

   

  34.

  Opowiadania

   

  Latarnik, nowela (1881) 《灯塔看守》;

  Janko muzykant (1880) 《乐人扬珂》;

  Za chlebem (1880) 《为了面包》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  出版社:解放军文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne PLA

  1999

   

   

  35.

  Utwory zebrane1987

   

  接受曲目》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克•显克微支

  亨利希•显克微支

   

   

  张振辉﹑林洪亮

  (Zhang Zhenhui, Lin Hongliang) 译

  出版社:山东文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Shandong

   

  1998

   

   

  36.

  Ogniem i mieczem, powieść, I cz. Trylogii, 2 tomy (1884)

   

  《火与剑》(上下册)

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

   

  易丽君﹑袁汉镕

  (Yi Lijun, Yuan Hanrong) 译

  出版社:花山文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Huashan

  1997

   

   

   

  37.

  Ta trzecia, nowela (1888)

   

  《第三个女人》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  出版社:百花洲文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Baihuazhou

  1997

   

   

  38.

  Latarnik, nowela (1881)

   

  《灯塔看守人》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  翁文达

  (Weng Wenda) 译

  上海:译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1997

   

   

  39.

  Ta trzecia, nowela (1888)

   

  《第三个女人》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  出版社:漓江出版社

  Wydawnictwo Guangxi

  1987

   

   

  40.

  Marta (1873)

   

  《玛尔塔》

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

  杨骅

  (Yáng Huá) 译

  上海:译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1986

   

   

  41.

  Zbiór opowiadań

   

  《奥若什科娃小说选》

   

  包括:

  Obrazek z lat głodowych, opowiadanie debiutanckie (1866)《荒年》;

  《不愉快的山歌》;

  《尤丽安卡》;

  《十四分之一》;

  《西里菲达》;

  Panna Antonina (1888)《安东宁娜小姐》;

  《罗曼诺娃》;

  A, B, C (1886) A, B, C;

  《达杰乌什》 (da jie wu shi);

  W zimowy wieczór (1888) 《冬夜》。

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

  施友松

  (Shī Yŏusōng) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej

   

  1983

   

   

  42.

  Ta trzecia, nowela (1888)

   

  《第三个女人》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  汤其

  (Tang Qi) 译

  出版社:花城出版社

  Wydawnictwo Huacheng

  1982, 1983

  再版

   

   

  43.

  Ogniem i mieczem, powieść, I cz. Trylogii (1884)

   

  《火与剑》(上下册)

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  Tłumaczona z j. angielskiego

   

  梅汝恺

  (Mei Rukai) 译

  出版社:湖南人民出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Hunan

   

  1980, 1981

  再版

   

   

  44.

  Nad Niemnem (1888)

   

  《涅曼河畔》

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

  Tłumaczone z j. rosyjskiego.

   

  施友松

  (Shī Yŏusōng) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej

   

  1979

   

   

  45.

  Lalka, powieść (1887)

   

  《傀儡》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  Tłumaczone z j. niemieckiego

   

  庄瑞源

  (Zhuang Ruiyuan) 译

  北京: 北京出版社租型出版

  Dom Wydawniczy Pekin

   

  1979

   

   

  46.

  Wybór nowel

   

  显克微支中短篇小说集

   

  包括:

  Przez stepy (1879) 《通过大草原》;

  《安琪儿》;

  Janko Muzykant (1879) 《音乐迷扬珂》;

  Organista z Ponikły (1893) 《波尼克拉来的风琴师》.

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  陈冠商

  (Chen Guanshang) 译

  出版社:江苏人民出版社

  Wydawnictwo Jiangsu

  1979

   

   

  47.

  Janko Muzykant (1879)

   

  《音乐迷扬珂》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  陈冠商

  (Chen Guanshang) 译

  出版社:浙江文艺

  Wydawnictwo Artystyczne Zhejiang

  1978

   

   

  48.

  Janko Muzykant (1879)

   

  《音乐迷扬珂》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

   

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

  1978

   

   

  49.

  Lalka, powieść (1887)

   

  《傀儡》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  Tłumaczone z j. niemieckiego.

   

  庄瑞源

  (Zhuang Ruiyuan) 译

  上海 : 译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

   

  1978

   

   

  50.

  Kamizelka, opowiadanie, nowela (1882)

   

  《一件背心》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  庄寿慈

  (Zhuang Shouci) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

  1978

   

   

  51.

  Czerwony Sztandar, pieśń rewolucyjna (1882)

   

  《红旗》(革命诗歌)

  (Czerwieński, Bolesław) 著

  (1851~1888)

  博·捷尔文斯基

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

  1977

   

   

  52.

  Antek, nowela (1881)

   

  《安泰克》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  静源

  (Jing Yuan) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

  1962

   

   

  53.

  Lalka, powieść (1887)

   

  《傀儡》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  Tłumaczone z j. niemieckiego.

   

  庄瑞源

  (Zhuang Ruiyuan) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

  1960

   

   

  54.

  Dziurdziowie (1885)

   

  《久尔济一家》

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

  余生

  (Yú Shēng) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

  1960

   

   

  55.

  Marta (1873)

   

  《玛尔达》

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

  Tłumaczone z j. rosyjskiego

   

  金锡蝦

  (Jin Xixia) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1959

   

   

  56.

  Orzeszkowa – wybór opowiadań

   

  《奥若什科娃短篇小说集》

   

  包括:

  Obrazek z lat głodowych, opowiadanie debiutanckie 《荒年》 (1866)

  《不愉快的山歌》;

  Panna Antonina 《安东宁娜小姐》 (1888)

  A, B, C (1886) A, B, C》;

  《达杰乌什》 (da jie wu shi)

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

  施友松

  (Shī Yŏusōng) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1957

   

   

  57.

  Placówka (1886)

   

  前哨

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  庄寿慈

  (Zhuang Shouci) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1957

   

   

  58.

  Sieroca dola, opowiadanie (1876)

   

  《孤儿的命运》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  Tłumaczone z j. rosyjskiego.

   

  陈中绳

  (Chen Zhongsheng) 译

  上海 : 新文艺出版社

  Wydawnictwo Nowa Sztuka, Szanghaj

   

  1957

   

   

  59.

  Cham (1888)

   

  《乡下佬》,又译《乡巴佬》

   

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

  张道真

  (Zhang Daozhen) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

  1956

   

   

  60.

  Hania (1880)

   

  《韩妮雅》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  Tłumaczone z j. angielskiego

   

  吴人珊﹑黄希哲

  (Wu Renshan, Huang Xizhe) 译

  上海 : 文化生活出版社

  Wydawnictwo Życie Kulturalne, Szanghaj

  1956

   

   

  61.

  Wybór opowiadań

   

  显克微支短篇小说集

   

  包括:

  Szkice węglem (1880)《炭画》;

  Za chlebem (1880) 《为了面包》;

  Orso (1880) 《奥尔索》(ao er suo);

  Sachem (1889) 《酋长》;

  Komedia zpomyłek (1878) 《误会的笑话》;

  Latarnik (1882) 《灯塔看守人》;

  Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela (1880) 《一个普兹南家庭教师的日记》;

  Bartek zwycięzca (1882) 《胜利者巴尔代克》.

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  施蛰存﹑周启明(周作人)(Shi Zhecun, Zhou Qiming) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

  1955

   

   

  62.

  Wybór opowiadań

   

  普鲁斯短篇小说集

   

  包括:

  Powracająca fala, opowiadanie (1880)《回浪》;

  Michałko, opowiadanie (1880)《米哈尔科》;

  Lokator poddasza (1875)《顶楼上的房客》;

  Kamizelka, opowiadanie (1882)《一件背心》.

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  海观﹑庄寿慈

  (Hai Guan, Zhuang Shouci) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

  1955

   

   

  63.

  Michałko, opowiadanie, nowela (1880)

   

  《米哈尔科》(小说)

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  海观

  (Hai Guan) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

  1953

   

   

  64.

  Marta (1873)

   

  《孤雁泪》(即《玛尔达》)

   

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

   

  钟宪民

  (Zhong Xianmin) 译

  上海: 国际文化服务社

  Międzynarodowe Centrum Kulturalne, Szanghaj

  1952

   

   

  65.

  Sachem, nowela (1889)

   

  《酋长》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  香港:  文化供应社

  Wydawnictwo Kultura, Hong Kong

  1947

   

   

  66.

  Ta trzecia, nowela (1888)

   

  《第三个女人》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  何泄傅

  (He Xiefu) 译

  出版社:漓江出版社

  Wydawnictwo Lijiang

  1946

   

   

  67.

  Bartek zwycięzca, nowela (1882)

   

  《胜利者巴尔代克》

  《战胜者巴尔代克》

   

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  施蛰存

  (Shi Zhecun) 译

  福建: 十日谈社

  Stowarzyszenie 10 dni, Fujian

  1945

   

   

  68.

  Wybór nowel

   

  普鲁斯短篇小说集

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

  海观﹑庄寿慈

  (Hai Guan, Zhuang Shouci)译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

  1937

   

   

  69.

  Toast

   

  《受祝福的》(小说)

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  孙用

  (Sun Yong) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1936

   

   

  70.

  Serce telegraf

   

  《心灵电报》

   

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  汪倜然

  (Wang Tiran) 译

  上海: 现代书局

  Wydawnictwo Literatury Współczesnej, Szanghaj

  1933

   

   

  71.

  Placówka (1886)

   

  前哨

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  庄寿慈

  (Zhuang Shouci) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1930

   

   

  72.

  Marta (1873)

   

  《玛尔达》

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

  (作者名题为奥西斯歌)

   

   

   

  钟宪民

  (Zhong Xianmin) 译

  上海:北新书局

  Wydawnictwo Beixin, Szanghaj

   

  1929

   

   

  73.

  Morze Śródziemne

   

  《地中海滨》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  张友松

  (Zhang Yousong) 译

  上海:春潮

  Wydawnictwo Chunchao, Szanghaj

  1928

   

   

  74.

  Zbiór nowel

  《显克微支短篇小说集》 

   

  包括:

  U źródła (1892) 《泉边》;

  Wyrok Zeusa, bajka grecka 《宙斯的裁判》;

  Janko muzykant (1880) 《乐人扬珂》;

  Jamioł (1882)《天使》;

  Lux in tenebris lucet (Światło świeci w ciemności) baśń 《光照在黑暗里》;

  Diokles, baśń ateńska 《提奥克虏》;

  Stary sługa, baśń 《老仆人》.

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  Tłumaczone z Esperanto i

  j. angielskiego.

   

  王忘我(即王鲁彦)

  (Wang Wangwo, czyli Wáng Lŭyàn) 译

  上海: 北新书局

  Wydawnictwo Beixin, Szanghaj

   

   

  1928

   

   

  75.

  Szkice węglem, nowela (1877)

   

  《炭画》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  上海: 北新书局

  Wydawnictwo Beixin, Szanghaj

   

  1926

   

   

  76.

  Z legend dawnego Egiptu, nowela (1888)

   

  《古埃及的传说》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

   

  波·普鲁斯

   

  波列斯拉夫·普鲁斯

  耿式之

  (Geng Shizhi) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1922

   

   

  77.

  Kocha – nie kocha?, bajka (1884)

   

  《她爱我吗?》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  胡愈之

  (Hu Yuzhi) 译

  Czasopismo Gazeta Wschodu

  《东方杂志》nr 19, tom 15

  1922

   

   

  78.

  Bądź błogosławiona, legenda indyjska

   

  《愿你有福了》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Nowa Młodzież 《新青年》

   

   

  1921

   

   

  79.

  Dwie łąki

   

  《二草原》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Nowa Młodzież 《新青年》

   

   

  1921

   

   

  80.

  Cienie (1885)

   

  《影子》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Miesięcznik Powieści

  《小说月报》nr 12, tom 1-9

  1921

   

   

  81.

  Przez stepy (1879)

   

  《草原》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Miesięcznik Powieści

  《小说月报》nr 12, tom 1-9

  1921

   

   

  82.

  Moja cioteczka, fraszka (1890) ze zbioru Moi znajomi

   

  《我的古母》

  (Konopnicka, Maria) 著

   

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Miesięcznik Powieści

  《小说月报》nr 12, tom 1-9

  1921

   

   

  83.

  Bez granic wiersz (1871)

   

  《无沿》

  (Asnyk, Adam)著

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Miesięcznik Powieści

  《小说月报》nr 12, tom 1-9

  1921

   

   

  84.

  (Migotający Świat)

   

  《世界的微光》

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Nowa Młodzież

  《新青年》

  1921

   

   

  85.

  Szkice węglem, nowela (1877)

   

  《炭画》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Nowa Młodzież

  《新青年》

  1920

   

   

  86.

  Zbiór opowiadań z zagranicy

   

  《域外小说集》

   

  包括:

  Janko Muzykant (悲剧)《乐人杨柯》

  Latarnik 《灯台守》

  Jamioł 《天使》

  Sachem 《酋长》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  鲁迅﹑周作人

  (Lu Xun, Zhou Zuoren) 译

   

  Niezależne Wydawnictwo Dramatyczne, Japonia

  《日本东京神田印剧厂自费出版》

  1909

   

   

  87.

  Latarnik, nowela (1881)

   

  《灯台卒》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  Tłumaczona z j. japońskiego

   

  吴愁

  (Wu Chou) 译

  Czasopismo Powieści ilustrowane

  《图文并茂小说》

  1906

   

   

  88.

  Latarnik, nowela (1881)

   

  《灯塔看守人》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

   

  亨利克·显克微支

   

  亨利希·显克微支

   

  施蛰存

  (Shi Zhecun) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

   

   

  1997

   

   

  89.

  Niziny (1885)

   

  低地》

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

  续文

  Xu Wen

  出版社: 江苏人民出版社

  Wydawnictwo Jiangsu

  2010

   

   

  90.

  Zygmunt Ławicz i jego koledzy (1881)

   

  齐格蒙特和他的同事们》

  (Orzeszkowa, Eliza) 著

  (1841~1910)

   

  爱丽莎·奥若什科娃

  艾丽查·奥若什科娃

  艾丽查·奥热什科娃

   

  续文

  Xu Wen

  出版社: 江苏人民出版社

  Wydawnictwo Jiangsu

  2010

   

   

  91.

  Listy z podróży do Ameryki (ok. 1876) (fragmenty)

   

  从信件的美国之旅》

   

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  张振辉﹑杨德友

  (Zhang Zhenhui, Yang Deyou) 译

  出版社:凤凰出版社

  Wydawnictwo Feniks

  2010

   

   

  Młoda Polska (1891-1918 r.)

   

  92.

  Ziemia obiecana (1899)

   

  《福地》

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  张振辉﹑杨德友

  (Zhang Zhenhui, Yang Deyou) 译

  出版社:凤凰出版社

  Wydawnictwo Feniks

  2011

   

   

  93.

  Krzyżacy (1900)

   

  《十字军骑士》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

  张振辉  译

  (Zhang Zhenhui)

  出版社:凤凰出版社

  Wydawnictwo Feniks

  2011

   

   

  94.

  Krzyżacy (1900)

   

  《十字军骑士》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  出版社:南海出版社

  Wydawnictwo Nanhai

  2008

   

   

  95.

  Dno nędzy (1900)

   

  《苦海》

  (Sieroszewski, Wacław) 著

  先罗什伐斯基

   

  Tłumaczone z Esperanto.

   

  鲁彦

  (Lŭ Yàn) 译

  北京: 全国图书馆文献缩微中心

  Biblioteka Narodowa Centrum Mikrofilm

  2007

   

   

  96.

  Zbiór opowiadań polskich

   

  《波兰短篇小说集》

   

  包括:

  Szymańskiego 《两个祈祷者》

  Latarnik Sienkiewicza 《灯塔守》

  Sąd Reymonta 《审判》

  (Szymański, Adam i inni)

  式曼斯奇等原著

   

  施蛰存 (1905~2003)

  (Shi Zhecun) 译

  北京: 全国图书馆文献缩微中心

  Biblioteka Narodowa Centrum Mikrofilm

  2005

   

   

  97.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  王云五

  (Wang Yunwu) 主编

  台北市: 台湾商务

  Wydawnictwo Shangwu, Tajwan

  2004

   

   

  98.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  王琦

  (Wang Qi) 译

  出版社:中国致公出版社

  Wydawnictwo Zhigong

  2003

   

   

  99.

  Krzyżacy (1900)

  《十字军骑士》 

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  易丽君,张振辉           

  (Yi Lijun, Zhang Zhenhui) 译

  出版社:译林出版社

  Wydawnictwo Yilin

   

  2002

   

   

  100.

  Tajny agent (1907)

   

   

  《间谍》 

  (Conrad, Joseph) 著

  (1857~1924)

  康拉德

  约瑟夫·康拉德,英国小说家,祖籍波兰。

   

  张健

  (Zhang Jian) 译

  北京: 外国文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Międzynarodowej

  2002

   

   

  101.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克•显克微支

  亨利希•显克微支

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  出版社:南海出版公司

  Wydawnictwo Nanhai

  2001,

  2005,

  2009

  再版

   

   

  102.

  Chłopi (1904-1909)

   

  《农民》 

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  要 强

  (Yao Qiang) 译

  出版社:内蒙古少年儿童出版社﹑内蒙古文化出版社

  Dom Wydawniczy w Mongolii Wewnętrznej

  2001

   

   

  103.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  侍桁

  (Shi Heng) 译

  上海 : 译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  2001

   

   

  104.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《君往何方》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  张振辉

  (Zhang Zhenhui)译

  出版社:南方出版社

  Wydawnictwo Południa

  2001

   

   

  105.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  张振辉

  (Zhang Zhenhui) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  2000

   

   

  106.

  Krzyżacy (1900)

   

  《十字军骑士。下》 

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  雪岗等

  (Xue Gang) 缩编

  北京: 中国少年儿童出版社

  Wydawnictwo Dziecięce, Pekin

  2000

   

   

  107.

  Popioły, powieść (1903)

   

  《灰烬》 

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)

  斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

   

  Tłumaczone z j. rosyjskiego

  华俊豪, 高蕴琦,

  范立祥

  (Hua Junhao, Gao Yunqi, Fan Lixiang) 译

  上海 : 译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  2000

   

   

  108.

  Krzyżacy, 2 tomy (1900)

   

  《十字军骑士》 

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克•显克微支

  亨利希•显克微支

  亨利克•显克维奇

  Tłumaczone z j. angielskiego.

   

  梅汝恺           

  (Mei Rukai) 译

  出版社:湖南文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Hunan

   

   

  1998

   

   

  109.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

  亨利克•显克维奇

   

  董庆杰

  (Dong Qingjie) 译

  出版社:吉林大学出版社

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gulin

  1997,

  1998

   

   

   

  110.

  Krzyżacy, 2 tomy (1900)

   

  《十字军骑士》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克•显克微支

  亨利希•显克微支

  亨利克•显克维奇

   

  易丽君﹑张振辉(Yi Lijun, Zhang Zhenhui) 译

  石家庄: 花山文艺出版社

  Wydawnictwo Artysztyczne Huashan, Shijiazhuang

   

  1996

   

   

   

  111.

  Krzyżacy (1900)

   

  《十字军骑士》 

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

  亨利克•显克维奇

   

  易丽君﹑张振辉(Yi Lijun, Zhang Zhenhui) 译

  出版社:解放军文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne PLA

  1996

   

   

  112.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

  亨利克•显克维奇

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  桂林: 漓江出版社

  Wydawnictwo Lijiang, Guilin

   

   

  1995

   

   

  113.

  Krzyżacy, 2 tomy (1900)

   

  《十字军骑士》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克•显克微支

  亨利希•显克微支

  亨利克•显克维奇

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  出版社:山西人民出版社

  Wydawnictwo Shanxi

  1986, 1999

   

   

   

  114.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《君往何方》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  (?) 译

  出版社:湖南人民出版社

  Wydawnictwo Hunan

  1986

   

   

  115.

  Najwspanialsze dzieła literatury światowej

   

  《世界文学名著》 Quo vadis?, (1896) 《暴君焚城录》又名《你往何处去?》

   

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  (?) 译

  史蒂文森 著

  蓝尼尔 著

  台北:地球出版社

  Wydawnictwo Ziemia, Pekin

   

   

  1986

   

   

  116.

  Ziemia obiecana (1899)

   

  《福地》 

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  张振辉, 杨德友

  (Zhang Zhenhui, Yang Deyou) 译

  桂林: 漓江出版社

  Wydawnictwo Lijiang, Guilin

   

  1984, 

  1986,

  1992, 1994, 1996, 2001, 2002

   

   

   

  117.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1983

   

   

  118.

  Wierna rzeka

   

  《忠实的河流》

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)

  斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

   

  华俊豪等

  (Hua Junhao i inni) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1983

   

   

  119.

  Chłopi (1904-1909)

   

  《农民》 

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  Tłumaczone z j. angielskiego.

  吴岩

  (Wu Yan) 译

  上海 : 译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1981

   

   

  120.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《暴君焚城录》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  陈焕来

  (Chen Huanlai) 译

  台北:逸群出版社

  Wydawnictwo Yiqun, Tajpej

  1981

   

   

  121.

  Chwała należy do ciebie

   

  《光荣属于你》

  (Konopnicka, Maria) 著

  (1842~1910)

  玛丽亚·柯诺普尼茨卡

   

   

  文川

  (Wen Chuan) 译

  Czasoposimo Codzienne pracownika

  《工人日报》

  1981

   

   

  122.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  韩月桁

  (Han Yuehang) 译

  上海 : 译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1980

   

   

  123.

  Krzyżacy, powieść historyczna (1900)

   

  《十字军骑士》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  陈冠商

  (Chen Guanshang) 译

  上海 : 译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1978,

  2003

  再版

   

   

  124.

  Dym (1914)

   

  《烟》

   

  (Konopnicka, Maria) 著

  (1842~1910)

  玛丽亚·柯诺普尼茨卡

   

  张振辉

  (Zhang Zhenhui) 译

  上海 : 译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1978

   

   

  125.

  Chłopi (1904-1909)

   

  《农民》 

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  Tłumaczone z j. angielskiego.

  吴岩

  (Wu Yan) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

   

   

  1964

   

   

  126.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

  《暴君焚城录》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  柯三元

  (Ke Sanyuan) 改编

  台北: 国语出版社

  Wydawnictwo Języka Mandaryńskiego, Tajpej

  1962

   

   

  127.

  Echa leśne (1905)

   

  《林中回声》

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)

  斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

  斯台凡·什罗姆斯基

   

  移模

  (Yi Mo) 译

  Czasopismo Literatura Powszechna

  《世界文学》

   

   

  1961

   

   

  128.

  Zapomnienie (1895)

   

  《忘却》

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)

  斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

  斯台凡·什罗姆斯基

   

  士铭

  (Shi Ming) 译

  Czasopismo Literatura Powszechna

  《世界文学》

   

  1961

   

   

  129.

  Moralność pani Dulskiej – tragifarsa kołtuńska (1906)

   

  《杜尔太太的道德》

  (Zapolska, Gabriela) 著

  (1857~1921)

  查波尔斯卡娅·加

   

  陈锌﹑姜历群

  (Chen Xin, Jiang Liqun) 译

  出版社:中国戏剧出版社

  Wydawnictwo Teatralne

  1959

   

   

  130.

  Chłopi (1904-1909)

   

  《农民》 

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  Tłumaczone z j. angielskiego.

  吴岩

  (Wu Yan) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1959

   

   

  131.

  Wybór nowel

   

  《莱蒙特短篇小说集》

   

  包括:

  Suka (1894) 《母狗》(金锡嘏译);

  Śmierć (1894) 《死》(施子任译);

  Tomek Baran 《汤美克·巴朗》(施子任译);

  Sprawiedliwie (1899) 《正义》(金锡嘏译);

  Pewnego dnia 《某日》(金锡嘏译).

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  金锡嘏﹑施子任

  (Jin Xigu, Shi Ziren) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1959

   

   

  132.

  Wybór nowel

   

  《柯诺普尼茨卡短篇小说集》

   

  包括:

  Maryśka (1890) 《马雷茜卡》;

  Banasiowa (1922) 《巴纳肖娃》;

  Dym (1914) 《烟》;

  《敏杰尔·草但斯基》;

  Nasza szkapa (1913) 《我们的瘦马》;

  Panna Florentyna (1897) 《弗罗连青娜小姐》;

  Stacho Szafarczyk (1897) 《斯塔赫·沙发尔契克》;

  Z włamaniem (1897) 《撬门窃盗》;

  Podług księgi (1897) 《“在名册上”》;

  Miłosierdzie gminy (1898) 《村社的德政》.

  (Konopnicka, Maria) 著

  (1842~1910)

  玛丽亚·柯诺普尼茨卡

   

  施友松

  (Shi Yousong) 译

   

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1958

   

   

  133.

  Dym (1914)

   

  《烟》

   

  (Konopnicka, Maria) 著

  (1842~1910)

  玛丽亚·柯诺普尼茨卡

   

  施友松

  (Shi Yousong) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1958, 1959

   

   

   

  134.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《暴君焚城录》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  静山

  (Jing Shan) 译

  台北:新兴出版社

  Wydawnictwo Xinxing, Tajpej

  1956

   

   

  135.

  Śmierć (1894)

   

  《死》

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  施蛰存

  (Shi Zhecun) 译

  Czasopismo Literatura Powszechna

  《世界文学》

   

  1955

   

   

  136.

  Tomek Baran

   

  《汤美克·巴朗》

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  施蛰存

  (Shi Zhecun) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1955

   

   

  137.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《暴君焚城录》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  孙天行

  (Sun Tianhang) 译

  台北:文光出版社

  Wydawnictwo Wenguang, Tajwan

  1953

   

   

  138.

  Chłopi (1904-1909)

   

  《农民》 

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  Tłumaczone z japońskiego.

  费明君

  (Fei Mingjun) 译

  神州:国光出版社

  Wydawnictwo Guogguang, Shenzhou

  1951

   

   

  139.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

   

  (Wu Yan) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  2000

   

   

  140.

  Wybór opowiadań

   

  《挑选故事》

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

   

   (Yang Hua) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  Od 1950 do 1965

   

   

  141.

  Zmierzch, opowiadanie (1892)

   

  《黄昏》

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)

  斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

   (Xie Xinhui) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  Od 1950 do 1965

   

   

  142.

  Zapomnienie (1895)

   

  《忘却》

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)

  斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

   

   (Xie Xinhui) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  Od 1950 do 1965

   

   

  143.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  费明君

  (Fei Mingjun) 译

  神州:国光出版社

  Wydawnictwo Guogguang, Shenzhou

  1948, 1951

   

   

   

  144.

  Chłopi (1904-1909)

   

  《农民》 

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  Tłumaczone z japońskiego.

   

  吴岳添 译

  Wu Yetian

  敦煌: 文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Dunhuang

  1946

   

   

  145.

  Zbiór opowiadań polskich

   

  《波兰短篇小说集》

   

  包括:

  Szymańskiego 《两个祈祷者》

  Latarnik Sienkiewicza 《灯塔守》

  Sąd Reymonta 《审判》

  (Szymański, Adam i inni)

  式曼斯奇等原著

   

  施蛰存 (1905~2003)

  (Shi Zhecun) 译(选译)

  上海:商务印书馆

  Wydawnictwo Shangwu, Szanghaj

   

  1937

   

   

  146.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  徐炳旭﹑乔增勈

  (Xu Bingxu, Qiao Zengjin) 译

  上海:商务印书馆

  Wydawnictwo Shangwu, Szanghaj

   

  1935,

  1939/40,

  1947

  再版

   

   

  147.

  Polska noc

   

  《波兰的夜景》

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

   

  侍桁

  (Shi Heng) 译

  Magazyn Orientalny 《东方杂志》

  1931

   

   

  148.

  Dno nędzy  (1900)

   

  《苦海》

  (Sieroszewski, Wacław) 著先罗什伐斯基

   

  Tłumaczone z Esperanto

  王鲁彦

  (Lŭ Yàn) 译

  上海:  亚东图书馆

  Wydawnictwo Azja Wschodnia, Szanghaj

   

   

  1929

   

   

  149.

  Próba

   

  《审判》

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

  胡仲持

  (Hu Zhongchi) 译

  上海: 现代书局

  Wydawnictwo Literatury Nowoczesnej, Szanghaj

   

   

  1929

   

   

  150.

  Pokrój drzewa

   

  《斫树》

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

  雷芒德

   

  仲云

  (Zhong Yun) 译

  Magazyn Orientalny 《东方杂志》

  1925

   

   

  151.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  Tłumaczona z j. angielskiego

  徐柄旭 (Xu Bingxu)

  徐炳昶

  (Xu Pingchang)

  上海:商务印书馆

  Wydawnictwo Shangwu, Szanghaj

   

   

  1922

   

   

  152.

  Sąd, nowela (1899, 1907)

  《正义》

   

  (Reymont, Władysław) 著

  (1867~1925)

  符瓦迪斯瓦夫·莱蒙特  

  弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 

  弗·莱蒙特

   

   (Zhong Chi) 译

  Czasopismo Miesięcznik Powieści

  《小说月报》nr 12, tom 1-9.

  1921

   

   

  153.

  Czego nie rozumieją jaskółki i motyle, nowela (1899)

   

  《燕子和蝴蝶》

  (Gomulicki, Wiktor) 著戈木列支齐

  (Zhong Chi) 译译

  Czasopismo Miesięcznik Powieści

  《小说月报》nr 12, tom 1-9.

  1921

   

   

  154.

  Oracz, nowela (1908)

   

  《农民》

  (Gomulicki, Wiktor) 著

  戈木列支齐

   

  王家三

  (Wang Jiasan) 译

  Czasopismo Miesięcznik Powieści

  《小说月报》nr 12, tom 1-9.

  1921

   

   

  155.

  Srul z Lubartowa (1905)

   

  《犹太人》

  (Szymański, Adam) 著

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Miesięcznik Powieści

  《小说月报》nr 12, tom 1-9.

  1921

   

   

  156.

  A jak poszedł król na wojnę (1915)

   

  《国王参战》

  (Konopnicka, Maria) 著

  (1842~1910)

  玛丽亚·柯诺普尼茨卡

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Miesięcznik Powieści

  《小说月报》nr 12, tom 1-9.

  1921

   

   

  157.

  Zmierzch, opowiadanie (1892)

   

  《黄昏》

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)

  斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Nowa Młodzież《新青年》

  1920

   

   

  158.

  Pokusa

   

  《诱惑》

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)

  斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Nowa Młodzież《新青年》

  1920

   

   

  159.

  Faraon, powieść (1895)

   

  《法老王》

   

  (Prus, Boleslaw) 著

  (1847~1912)

  波·普鲁斯

  波列斯拉夫·普鲁斯

   

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  (?)

  (?)

   

   

  160.

  Quo Vadis?, powieść (1896)

   

  《你往何处去》

  (Sienkiewicz, Henryk) 著

  (1846~1916)

  亨利克·显克微支

  亨利希·显克微支

   

  颜正仪

  (Yan Zhengyi) 译

  台北:远景出版社

  Wydawnictwo Widok, Tajpej

  (?)

   

   

  161.

  Miłosierdzie gminy (1898)

   

  《村社的德政》

  (Konopnicka, Maria) 著

  (1842~1910)

  玛丽亚·柯诺普尼茨卡

   

  施友松

  (Shi Yousong) 译

  Czasopismo Literatura Powszechna

  《世界文学》

   

  1920

   

   

  162.

  Zmierzch, opowiadanie (1892)

   

  《黄昏》

  (Żeromski, Stefan) 著

  (1864~1925)

  斯泰凡·热罗姆斯基

  斯·热罗姆斯基

  泽罗姆斯基

  什朗斯齐

   

  周作人

  (Zhou Zuoren) 译

  Czasopismo Literatura Powszechna

  《世界文学》

   

  1920

   

   

  Okres międzywojenny (1918 - wybuch II WS)

   

  163.

  Ziemia w jarzmie (1938)

   

   

  《被束缚的土地》 

   

  (Wasilewska, Wanda) 著

  (1905~1964)

  瓦西柳斯卡 

  瓦西列夫斯卡娅

  华西列芙丝嘉 

   

  穆俊 

  (Mù Jùn) 译

  北京:全国图书馆文献缩微中心

  Biblioteka Narodowa Centrum Mikrofilm

  2007

   

   

  164.

  Ferdydurke (1937)

   

  《费尔迪杜凯》

  (Gombrowicz, Witold) 著

  (1904~1969)

  维托尔德·贡布罗维奇

   

  易丽君﹑袁汉镕

  (Yi Lijun, Yuan Hanrong) 译

  出版社:译林出版社

  Wydawnictwo Yilin

   

  2003

   

   

  165.

  Noce i dnie (część I) powieść (1932-1934)

   

  《黑夜与白昼》

  (Dąbrowska, Maria) 著

  (1889~1965)

  玛丽亚·董布罗夫斯卡

  玛丽亚·董博洛夫斯卡

   

  柯青

  (Ke Qing) 译

  北京: 人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1959

   

   

  166.

  Wybór baśni (m.in. Baśń o siedmiu krukach 1938)

   

  《唱歌的树》  

  (Porazińska, Janina) 著 

  (1882~1971)

  亚尼娜·鲍兰任尼斯卡

  刘华兰

  (Liu Hualan) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

  1958

   

   

  167.

  Ziemia w jarzmie (1938)

   

  《被束缚的土地》 

   

  (Wasilewska, Wanda) 著

  (1905~1964)

  瓦西柳斯卡 

  瓦西列夫斯卡娅

  华西列芙丝嘉 

   

  穆俊

  (Mù Jùn) 译

  香港:海燕书店

  Wydawnictwo Haiyan, Hong Kong

  1941

   

   

  168.

  Księżyc wschodzi (1925)

  《月亮升起》

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫·伊瓦什凯维奇

  雅·伊瓦什凯维奇

   

  (?) 译

  (?)

  (?)

   

   

  169.

  Maskarada. Melodramat w czterech aktach (1939)

   

  《假面舞会》

   

   

   

   

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫·伊瓦什凯维奇

  雅·伊瓦什凯维奇

   

  (?) 译

  (?)

  (?)

   

   

  170.

  Lato w Nohant. Komedia w trzech aktach (1937)

   

  《诺汉特之夏》

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫·伊瓦什凯维奇

  雅·伊瓦什凯维奇

   

  (?) 译

  (?)

  (?)

   

   

  Literatura II WS (1939-1945)

   

  171.

  Płomień na bagnach (1940)

   

  《泥淖上的烈焰》 

  (Wasilewska, Wanda) 著

  (1905~1964)

  瓦西柳斯卡 

  瓦西列夫斯卡娅

  华西列芙丝嘉 

   

  Tłumaczone z j. angielskiego.

   

  苏桥

  (Sū qiáo )

  北京:全国图书馆文献缩微中心

  Biblioteka Narodowa Centrum Mikrofilm

   

   

  2007

   

   

  172.

  Wiersze

   

  《线》

  (Broniewski, Władysław) 著

  (1897~1962)

   

  裴远颖

  (Pei Yuanyin) 译

  上海 : 译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

  1958

   

   

  173.

  Wielki Tydzień (1945)

   

  《苦难的一周》

  (Andrzejewski, Jerzy) 著

  (1909~1983)

  安德赤也斯基

   

  廖尚果

  (Liào Shàngguŏ) 译

  上海 : 文化生活出版社

  Wydawnictwo Życie Kulturalne, Szanghaj

  1954

   

   

  174.

  Płomień na bagnach (1940)

   

  《泥淖上的烈焰》 

  (Wasilewska, Wanda) 著

  (1905~1964)

   

  瓦西柳斯卡 

  瓦西列夫斯卡娅

  华西列芙丝嘉 

   

  Tłumaczone z j.angielskiego

  苏桥

   

  (Sū qiáo )

  桂林:   建文书店出版社

  Wydawnictwo Jianwen, Gulin

   

  1942

   

   

  Literatura współczesna (1945-...) i nowsze wydania starszych dzieł

   

  175.

  Zniewolony umysł

   

  《被禁锢的头脑》

  (Miłosz, Czeslaw) 著

  (1911~2004)

  契斯拉弗•米洛舒

  切斯瓦夫•米沃什

  切•米沃什

   

  乌兰 (女, 1956~)

  (Wū Lán) 译

  上海: 广四顺范大学出版社

  Wydawnictwo Uniwersytetu Guangsi Shunfan, Szanghaj

  2013

   

   

   

  176.

  Katyń

   

  《卡庭惨案》

  《真相》

   

   

  Redakcja: 乌卡什•贝尔特拉姆

  Materialy: 爱娃• 楚哈依

  Wspolpraca: 尤安娜•海尔曼

   

  乌兰 (女, 1956~)

  (Wū Lán) 译

  出版社:新星出版社

  Wydawnictwo Gwiazda

   

   

  2012

   

   

  177.

  Ulica Krokodyli (1933

  鱷魚街》

  Bruno Schulz 者

  (1892 - 1942)

   

   林苇昀 译

  (Lin Weiyun)

  台湾: 聯合文學出版社

  Dom Wydawniczy Unitas, Tajwan

   

  2012

   

   

  178.

  Samotność w sieci (2001)

   

  《寂寞关联机》

  (Wiśniewski, Janusz L.) 著

  (1954~)

   

   

  杨德有

  (Yang Deyou) 译

  出版社: 花城出版社

  Wydawnictwo Huacheng

  2012

   

   

   

  179.

  Cesarz (”The Emperor: Downfall of an Autocrat”)

  (1978)

   

  《皇帝:独裁政权的倾覆》

  (Kapuściński, Ryszard) 著

  (1932~2007)

  雷·卡普钦斯基

  雷沙德·卡普钦斯基

  瑞斯札德·卡普钦斯基

  乌兰 (女, 1956~)

  (Wū Lán) 译

  出版社:新星出版社

  Wydawnictwo Gwiazda

   

   

  2011

   

   

  180.

  Historia Polski (2006)

  (Jerzy Lutkowski, Hubert Zawadzki)

   

  (Chang Cheng)常程 译

  出版社:中国出版集团

  Chińska Grupa Wydawnicza

  2011

   

   

  181.

  Wybrane Opowiadania 

  (8 tomów)

   

  《中短篇小说选:8卷》

  (Henryk Sienkiewicz)着

  (1846-1916)

   

  林洪亮 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  2011

   

   

  182.

  Solaris (1961)

   

  《索拉里星》

  (Lem, Stanisław) 著

  (1921~2006)

  (斯塔尼斯瓦夫·莱姆)

   

  赵刚

  (Zhao Gang) 译

  台湾: 聯合文學出版社

  Dom Wydawniczy Unitas, Tajwan

   

  2010

   

   

  183.

  Podróże z Herodotem (2004)

   

  《与希罗多德一起旅行》

  (Kapuściński, Ryszard) 著

  (1932~2007)

  雷·卡普钦斯基

  雷沙德·卡普钦斯基

  瑞斯札德·卡普钦斯基

   

  乌兰 (女, 1956~)

  (Wū Lán) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

   

   

   

  2009

   

   

  184.

  Imperium (1993)

   

  《帝国:俄罗斯五十年》

  《帝國:俄羅斯五十年》

  (Kapuściński, Ryszard) 著

  (1932~2007)

  雷·卡普钦斯基

  雷沙德·卡普钦斯基

  瑞斯札德·卡普钦斯基

   

  胡洲賢

  胡洲贤

  (Hú Zhōuxián) 译

  出版社:馬可孛羅文化事業股份有限公司

  Wydawnictwo Marco Polo

   

   

  2008

   

   

  185.

  Zbiór wierszy Czesława Miłosza

  《米洛舒诗选》 

   

  (Miłosz, Czeslaw) 著

  (1911~2004)

  契斯拉弗·米洛舒

  切斯瓦夫·米沃什

  切·米沃什

   

  杜国清

  (Du Guoqing) 译

  台北: 远景出版事业有限公司

  Wydawnictwo Widok, Tajpej

  2007

   

   

  186.

  Dom dzienny, dom nocny (1998)

   

  《收集夢的剪貼簿》

  《白天的房子和黑夜的房子》

  (Tokarczuk, Olga) 著

  (1962~)

  奥尔嘉·朵卡萩

  朵卡茨

   

  易丽君﹑袁汉镕

  (Yi Lijun, Yuan Hanrong) 译

  台北: 大块文化出版社

  Wydawnictwo Dakuai, Tajpej

  2007

   

   

  187.

  13 bajek z Królestwa Lailonii dla dużych i małych (1963)

   

  《关于来洛尼亚王国的十三个童话故事》

   

  (Kołakowski, Leszek) 著

  (1927~2009)

  莱谢克·科拉科夫斯基

  莱·柯拉柯夫斯基

   

  杨德友

  (Yang Deyou) 译

  出版社:生活·读书·新知

  Wydawnictwo Życie, Czytanie, Wiedza

  2007

   

   

  188.

  Rozmowy z diabłem (1965)

  《与魔鬼的谈话》

  (Kołakowski, Leszek) 著

  (1927~2009)

  莱谢克·科拉科夫斯基

  莱·柯拉柯夫斯基

   

  杨德友

  (Yang Deyou) 译

  出版社:华夏出版

  Wydawnictwo Huaxia

  2007

   

   

  189.

  Prawiek i inne czasy (1996)

   

  《太古和其他的时间》

   

  (Tokarczuk, Olga) 著

  (1962~)

  奥尔嘉·朵卡萩

  朵卡茨

   

  易丽君﹑袁汉镕

  (Yi Lijun, Yuan Hanrong) 译

  出版社:湖南文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Hunan

  2006

   

   

  190.

  Wybór poezji

   

  《塔杜施·鲁热维奇诗选》

  (Różewicz, Tadeusz) 著

  (1921~)

  塔杜施·鲁热维奇

   

  张振辉

  (Zhang Zhenhui) 译

  出版社:河北教育出版社

  Wydawnictwo Edukacyjne, Hebei

  2006, 2010

  再版

   

   

  191.

  Moje młode lata,pamiętniki (1976)

  《我的青年时代》

  (Rubinstein, Artur) 著(1887~1982)

  (Liang Quanbing) 译

  北京: 北京中央音乐学院出版社

  Wydawnictwo Centralnego Konserwatorium w Pekinie

  2005

   

   

  192.

  Wybór utworów literackich z Europy Wschodniej

  《东欧选择作品》

  (Mickiewicz, Adam; Konopnicka, Maria; Dąbrowska, Maria; Prus, Bolesław; Iwaszkiewicz, Jarosław; Miłosz, Czesław)

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  上海: 上海译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

  2005

   

   

  193.

  Abecadło Miłosza

   

  《米洛斯字母》

  (Miłosz, Czeslaw) 著

  (1911~2004)

  契斯拉弗•米洛舒

  切斯瓦夫•米沃什

  切•米沃什

   

  Tłumaczone z j. angielskiego

   

  (Xi Chuan, Bei Ta) 译

  出版社:文化生活译丛

  Wydawnictwo Życie kulturalne

   

   

  2004

   

   

  194.

  Zbrodnia z premedytacją;

  Pamietnik Stefana Czarnieckiego;

  Tancerz mecenasa Kraykowskiego.

  Opowiadania

  《有预谋的犯罪》

  (Gombrowicz, Witold) 著

  (1904~1969)

  维托尔德•贡布罗维奇

   

  Tłumaczone z j. angielskiego.

  (Li Shao, Chang Wenqi) 译

  Czasopismo Literatura Światowa

  《世界文学》nr 3/2004

   

   

  2004

   

   

  195.

  Dzienniki (fragmenty)

   

  (日常)

  (Gombrowicz, Witold) 著

  (1904~1969)

  维托尔德·贡布罗维奇

   

  易丽君

  (Yi Lijun) 译

  Czasopismo Literatura Światowa

  《世界文学》nr 3/2004

   

  2004

   

   

  196.

  Prawiek i inne czasy (1996)

   

  《太古和其他的时间》

             

  (Tokarczuk, Olga) 著

  (1962~)

   

  奥尔嘉·朵卡萩

  朵卡茨

   

  易丽君﹑袁汉镕

  (Yi Lijun, Yuan Hanrong) 译

  出版社:打怪文化

  Wydawnictwo Kulturalne Daguai

   

   

  2003

   

   

  197.

  13 bajek z Królestwa Lailonii dla dużych i małych (1963)

   

  《关于来洛尼亚王国的十三个童话故事》

   

  (Kołakowski, Leszek) 著

  (1927~2009)

   

  莱谢克·科拉科夫斯基

  莱·柯拉柯夫斯基

  杨德友

  (Yang Deyou) 译

  Czasopismo Literatura Światowa

  《世界文学》nr 1/2003

   

  2003

   

   

  198.

  Poeta i świat. Wybór wierszy

  Wiersze wybrane. Wybór i układ autorki (2000)

   

  《诗人与世界》

   

  (Szymborska, Wisława) 著

  (1923~2012)

  维斯瓦娃·希姆博尔斯卡

   

  张振辉

  (Zhang Zhenhui) 译

  北京: 中央编译出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury, Pekin

   

  2003

   

   

  199.

  Zbiór wierszy Czesława Miłosza

   

  《切·米沃什诗选》

  (Miłosz, Czeslaw) 著

  (1911~2004)

  契斯拉弗·米洛舒

  切斯瓦夫·米沃什

  切·米沃什

   

  张曙光

  (Zhāng shǔ guāng) 译

  石家庄: 河北教育出版社

  Wydawnictwo Edukacyjne Hebei, Shijiazhuang

  2002

   

   

  200.出版社,

  Michał Boym – ostatni wysłannik dynastii Ming

  Michał Boym. Ambasador Państwa Środka

   (1988)

   

  《中国的使臣——卜弥格》

  (Kajdański, Edward) 著

  (1925~)

  爱德华·卡伊丹斯基

   

  张振辉

  (Zhang Zhenhui) 译

  出版社:大象出版社

  Wydawnictwo Duży Słoń

  2001

   

   

  201.

  Wołanie do Yeti, tom poezji (1957)

   

  《呼唤雪人》 

  (Szymborska, Wisława) 著

  (1923~2012)

  维斯瓦娃·希姆博尔斯卡

   

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  桂林: 漓江出版社

  Wydawnictwo Lijiang, Guilin

   

   

   

  1999, 2000, 2001,

  2002, 2011

  再版

   

   

  202.

  Horror metaphysicus” (1988)

   

  《形而上学的恐怖》 (学术前沿丛书)

   

  (Kołakowski, Leszek) 著

  (1927~2009)

  莱谢克·科拉科夫斯基

  莱·柯拉柯夫斯基

   

  唐少杰 等

  (Tang Shaojie i inni) 译

  出版社:生活·读书·新知三联书店

  Wydawnictwo Życie, Czytanie, Wiedza

  1999

   

   

  203.

  Wiersze

   

  《线》

  (Szymborska, Wisława) 著

  (1923~2012)

  维斯瓦娃•希姆博尔斯卡

   

  林洪亮、黄灿然

  (Lin Hongliang, Huang Canran) 译

  Czasopismo Literatura Światowa

  《世界文学》

   

  1997

   

   

  204.

  Wybór poezji polskiej XX w.

   

  《波兰二十世纪诗选》 

  (易丽君 (1934.12~)

  (Yi Lijun) 译

  上海: 上海译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

  1992

   

   

  205.

  Pasierbowie (1963)

   

  《继子女》

  (Putrament, Jerzy) 著

  (1910~1986)

   

  张振辉

  (Zhang Zhenhui) 译

  重庆:重庆出版社

  Wydawnictwo Chuban, Chongqing

  1990

   

   

  206.

  Dziewczyna i gołębie, opowiadanie (1960)

   

  《鸽子和姑娘》

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫•伊瓦什凯维奇

  雅•伊瓦什凯维奇

   

   

  劳戈 等

  (Lao Ge i inni) 译

  上海: 上海译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

  1990, 1993

  再版

   

   

  207.

  Matka Joanna od Aniołów, opowiadanie (1946)

   

  《母亲乔安娜》

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫•伊瓦什凯维奇

  雅•伊瓦什凯维奇

   

   (Pei Yuanyin) 译

  西安: 外国小说大观

  Wydawnictwo Literatury Obcej, Xi’an

   

  1987

   

   

  208.

  Sława i chwała, powieść, tom I – 1956, tom II – 1958, tom III – 1962

   

  《名望与光荣》

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫·伊瓦什凯维奇

  雅·伊瓦什凯维奇

   

  易丽君、裴远颖

  (Yi Lijun, Pei Yuanyin) 译

  西安:外国文学出版

  Wydawnictwo Literatury Obcej, Xi’an

   

   

  1986

   

   

  209.

  Dziewczyna i gołębie (dwa opowiadania: Wzlot i Zarudzie) (1960)

   

  《鸽子和姑娘》

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫•伊瓦什凯维奇

  雅•伊瓦什凯维奇

  林洪亮

  (Lin Hongliang) 译

  上海: 上海译文出版社

  Wydawnictwo Przekładów Literatury Pięknej w Szanghaju

  1983

   

   

  210.

  Opowiadanie z psem  (1968)

   

  《有狗在场的谈话》

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫·伊瓦什凯维奇

  雅·伊瓦什凯维奇

   

  张继馨

  (Zhang Jixin) 译

  Czasopismo Literatura zagraniczna

  《外国文学》nr 5

  1981

   

   

  211.

  Wszystko, co mieć można

   

  《一应惧全》

  (Filipowicz, Kornel) 著

  (1913~1990)

  科·费利波维奇

   

  张继馨

  (Zhang Jixin) 译

  Czasopismo Literatura zagraniczna

  《外国文学》nr 5

  1981

   

   

  212.

  Czesław Miłosz, wiersze

   

  《波兰诗人切·米沃什诗抄》

  (Miłosz, Czeslaw) 著

  (1911~2004)

  契斯拉弗·米洛舒

  切斯瓦夫·米沃什

  切·米沃什

   

  韩逸

  (Han Yi) 译

  Czasopismo Literatura zagraniczna

  《外国文学》nr 1

  1981

   

   

  213.

  Wybór poezji

   

  《切·米沃什诗选》

   

  (Miłosz, Czeslaw) 著

  (1911~2004)

  契斯拉弗·米洛舒

  切斯瓦夫·米沃什

  切·米沃什

   

  王永年等

  (Wang Yongnian i inni) 译

  Czasopismo Literatura zagraniczna

  《外国文学》nr 4

  1981

   

   

  214.

  Zbiór poezji

   

  《米沃什诗辑》

   

  (Miłosz, Czeslaw) 著

  (1911~2004)

  契斯拉弗·米洛舒

  切斯瓦夫·米沃什

  切·米沃什

   

  王永年等

  (Wang Yongnian i inni) 译

  Czasopismo Literatura zagraniczna

  《外国文学》nr 1

  1981

   

   

  215.

  Cztery wiersze

   

  《诗四首》

  (Miłosz, Czeslaw) 著

  (1911~2004)

  契斯拉弗·米洛舒

  切斯瓦夫·米沃什

  切·米沃什

   

  陈士龙

  (Chen Shilong) 译

  Czasopismo Literatura zagraniczna

  《外国文学》nr 2

  1981

   

   

  216.

  Poziomka (1926) 《草莓》(散文);

  Zygfryd (1946) 《齐格弗雷德》(小说);

  Biłek (1980) 《白马》

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫·伊瓦什凯维奇

  雅·伊瓦什凯维奇

   

  韩逸

  (Han Yi) 译

  Czasopismo Literatura Światowa

  《世界文学》

   

  1980

   

   

  217.

  Wędrówki Carpenter

   

  《一个游方诗匠的辞世歌》

  (Iwaszkiewicz, Jarosław) 著

  (1894~1980)

  雅罗斯瓦夫·伊瓦什凯维奇

  雅·伊瓦什凯维奇

   

  韩逸

  (Han Yi) 译

  Czasopismo Literatura zagraniczna

  《外国文学》nr 3

  1980

   

   

  218.

  Bałwan

   

  《雪人》

  (Mrożek, Sławomir) 著

  (1930~)

  斯拉沃米尔·姆洛吉克

   

  刘明正

  (Liu Mingzheng) 译

  Czasopismo Seria Literatury Dziecięcej

  《儿童文学丛刊》

  1979

   

   

  219.

  Stół

   

  《桌霞自个儿》

  (Tuwim, Julian) 著

  (1894~1953)

  尤利安·杜维姆

   

  谢新阵

  (Xie Xinzhen) 译

  Czasopismo Literatura Światowa

  《世界文学》

   

  1960

   

   

  220.

  Jokk-Mokk, opowiadanie (1953)

   

  《约克摩克号》 

  (Breza, Tadeusz).著

   

  (1905~1970)

  布列札

   

  李家善

  (Li Jiashan) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1959

   

   

  221.

  Wybór dramatów

  《克鲁奇科夫斯基戏剧集》

   

  包括:

  Odwety (1948) 《复仇》

  Niemcy (1949) 《德国人》

  Juliusz i Ethel, dramat o tragedii Rosenbergów (1954)

  《罗森堡夫妇》

  (Kruczkowski, Leon) 著

  (1900~1962)

  列昂·克鲁奇科夫斯基

   

  付佩珩,李家善,冯俊岳

  (Fu Peiheng, Li Jiashan, Feng Junyue) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1959

   

   

  222.

  Obywatele (1954)

   

  《公民们》

  (Brandys, Kazimierz) 著

  (1916~2000)

  卡吉梅日·布兰迪斯

   

  林齐

  (Lin Qi) 译

   

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1959

   

   

  223.

  Krzyk, wiersz

   

  《呐喊》

  (Tuwim, Julian) 著

  (1894~1953)

  尤利安·杜维姆

   

  白敦仁﹑谢样骥

  (Bai Dunren, Xie Yangji) 译

  Czasopismo Literatura Światowa

  《世界文学》nr 7

   

  1959

   

   

  224.

  Opowieść atlantycka (1954)

   

  《大西洋边的故事》

  (Żuławski, Mirosław) 著

  (1913~1995)

   

  朱拉夫斯基

  新联

  (Xin Lian) 译

  天津: 百花文艺出版社

  Wydawnictwo Artystyczne Baihua, Tianjin

  1959

   

   

  225.

  Lok PT-31

   

  《31号火车头》

  (Pasternak, Leon) 著

  (1910~1969)

  列昂·巴斯特纳克

  (Liè áng·Ba si te na ke)

   

  Tłumaczone z j. niemieckiego.

   

  文林

  (Wen Lin) 译

  出版者:新文艺出版社

  Wydawnictwo Sztuki Nowoczesnej

   

   

   

   

  1958

   

   

  226.

  Drewniany różaniec, powieść (1953)

   

  《木念珠》

  (Rolleczek, Natalia) 著

  (1919~)

  娜·罗列契克

   

  桑阳

  (Sang Yang) 译

  上海: 文艺出版社

  Wydawnictwo Literatury Pięknej w Szanghaju

   

  1958

   

   

  227.

  Walka młodzieży

   

  《战斗的青年一代》

  (?) 著

  (~)

  赛斯科

  孔敏中

  (Kong Minzhong)译

  上海 : 新文艺出版社

  Wydawnictwo Nowa Sztuka, Szanghaj

   

  1958

   

   

  228.

  Pamiątka z Celulozy (1952)

   

  《一个人的道路》(又名:《一个工厂工人的回忆录》)

  (Newerly, Igor) 著

  (1919~)

  译戈尔·聂维尔利

   

  Tłumaczone z j. niemieckiego

  付韦

  (Fu Wei) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

  1958, 1959

   

   

   

  229.

  Zbiór baśni

   

  鹦鹉讲的故事》 

  (Markowska, Wanda; Miliska, Anna)

   

  万达·马耳柯夫斯卡

  万达·马尔柯夫斯卡

  安娜·米尔斯卡

   

  哈生木 

  (Ha Shengmu) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1957

   

   

  230.

  Na wsi wesele, opowiadanie (1954)

   

  《乡村的婚礼》 

   

  (Dąbrowska, Maria) 著

  (1889~1965)

  玛丽亚·董布罗夫斯卡

  玛丽亚·董博洛夫斯卡

   

  亚克 等

  (Ya Ke i inni) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1957

   

   

  231.

  Spotkania włoskie (1949)

   

  《意大利见闻》

  (Brandys, Marian) 著

  (1912~1998)

  马里安·布兰迪斯

  玛·布兰迪斯

   

  安斯

  (An Si) 译

  出版社:新文艺出版社

  Wydawnicto Sztuki Nowoczesnej

  1957

   

   

  232.

  Księga urwisów (1954)

   

  《小淘气》

  (Niziurski, Edmund) 著

  (1925~)

  尼基乌尔斯基

   

  李家善

  (Li Jiashan) 译

  上海 : 新文艺出版社

  Wydawnictwo Nowa Sztuka, Szanghaj

   

  1957

   

   

  233.

  《广场奇遇》

  鲁维克·斯达斯基

   

  夕英﹑李学

  (Xi Ying, Li Xue) 译

  出版社:中国电影出版社

  Chińskie Wydawnictwo Filmowe

  1957

   

   

  234.

  Węgiel (1950)

   

  《煤》

  (Ścibor-Rylski, Aleksander) 著

  (1928~1983)

  席包尔-里尔斯基

   

  Tłumaczone z j. niemieckiego

  廖辅叔

  (Liao Fushu) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

   

  1957

   

   

  235.

  Takie czasy, sztuka (1954)

   

  《这样的时代》

  (Jurandot, Jerzy) 著

  (1911~1983)

  叶日·尤兰道特

   

  Tłumaczone z j. rosyjskiego

  姜丽、林敏

  (Jiang Li, Lin Min) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

   

  1957

   

   

  236.

  Rzeka czerwona (1953)

   

  《红河》

  (Żuławski, Mirosław) 著

  (1913~1995)

  朱拉夫斯基

   

  二秋、何宁

  (Er Qiu, He Ning) 译

  出版社:中国青年出版社

  Wydawnictwo Dla Młodzieży

  1957

   

   

  237.

  Na nowej drodze

   

  《在新的道路上》

  (Brandys, Kazimierz) 著

  (1916~2000)

  卡吉梅日·布兰迪斯

  (作者名提为:卡·勃朗狄斯)

   

  韩世锺

  (Han Shizhong) 译

  出版社:新文艺出版社

  Wydawnictwo Sztuki Nowoczesnej

  1956

   

   

  238.

  Jego uczeń

   

  《他的瞳孔》

  (Hen, Józef) 著

  (1923~)

  尤瑟夫·海恩

   

  李未青

  (Liu Weiqing) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1956

   

   

  239.

  Pokład Joanny (1950)

   

  《约翰娜煤井》

  (Morcinek, Gustaw) 著

  (1891~1963)

   

  古斯达夫·莫尔森尼克

   

  陈正心

  (Chen Zhengxin) 译

  上海 : 新文艺出版社

  Wydawnictwo Nowa Sztuka, Szanghaj

   

  1956

   

   

  240.

  Niemcy, dramat (1949)

   

  《德国人》

  (Kruczkowski, Leon) 著

  (1900~1962)

   

  列昂·克鲁奇科夫斯基

   

   

  李家善

  (Li Jiashan) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

   

  1955

   

   

  241.

  Juliusz i Ethel, dramat o tragedii Rosenbergów (1954)

   

  《罗森堡夫妇——朱理叶斯与伊斯尔》

  (Kruczkowski, Leon) 著

  (1900~1962)

  列昂·克鲁奇科夫斯基

   

  冯俊岳

  (Feng Junyue) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

   

  1955

   

   

  242.

  Zbiór baśni

   

  鹦鹉讲的故事》 

  (Markowska, Wanda; Miliska, Anna)

  万达·马耳柯夫斯卡

  万达·马尔柯夫斯卡

  安娜·米尔斯卡

  吴朗西 

   

  (Wu Langxi) 译

  上海: 少年儿童出版社

  Wydawnictwo Dla Dzieci, Szanghaj

  1955

   

   

  243.

  Ostateczne zwycięstwo

   

  《最后的胜利》

  (Promiński, Marian) 著

  (1908~1971)

   

  马立安·普罗明斯基

   

   

  高国 

  (Gao Guo) 译

  北京:人民文学出版社

  Wydawnictwo Literatury Ludowej, Pekin

   

  1955

   

   

  244.

  Dom odzyskanego dzieciństwa (1953)

   

  《朝鲜孩子在波兰》

  (Brandys, Marian) 著

  (1912~1998)

  马里安·布兰迪斯

  玛·布兰迪斯

   

  李叶

  (Li Ye) 译

  上海: 少年儿童出版社

  Wydawnictwo Dla Dzieci, Szanghaj

  1955

   

   

  245.

  Juliusz i Ethel, dramat o tragedii Rosenbergów (1954)

   

  《罗森堡夫妇》

  (Kruczkowski, Leon) 著

  (1900~1962)

  列昂·克鲁奇科夫斯基

   

  李健吾

  (Li Jianwu) 译

  出版社:新文艺出版社

  Wydawnictwo Sztuki Nowoczesnej

  1954

   

   

  246.

  Początek opowieści (1952)

   

  《故事的开始》

  (Brandys, Marian) 著

  (1912~1998)

  马里安·布兰迪斯

   

  玛·布兰迪斯

  方土人

  (Fang Turen) 译

  出版社:中国青年出版社

  Wydawnictwo Dla Młodzieży

  1954

   

   

  247.

  Przy budowie, powieść produkcyjna

   

  《在建筑工地上》

  (Konwicki, Tadeusz) 著

  (1926~)

  塔道乌施·康维茨基

   

  黄贤俊

  (Huang Xianjun) 译

  出版社:作家出版社

  Wydawnictwo Pisarzy

   

  1954

   

   

  248.

  Rzeki płoną  (1952)

   

  《江上烽烟》

  (Wasilewska, Wanda) 著

  (1905~1964)

  瓦西柳斯卡 

  瓦西列夫斯卡娅

  华西列芙丝嘉 

   

  言鸿  

  (Yan Hong) 译

  上海:火星出版社

  Wydawnictwo Mars, Szanghaj

  1954

   

   

  249.

  Dziki Ogień

   

  《野火烧不尽》

  尤·斯特雷柯夫斯基

   

  达恺

  (Da Kai) 译

  上海 : 新文艺出版社

  Wydawnictwo Nowa Sztuka, Szanghaj

   

  1954, 1956

   

   

   

  250.

  Ziemia wyzwolona (1951)

   

  《解放了的土地》

  (Rymkiewicz, Władysław) 著

  (1900~1984)

  类姆凯维奇

   

  冬青

  (Dong Qing) 译

  上海: 潮风出版社

  Wydawnictwo Chaofeng, Szanghaj

  1953

   

   

  251.

  Willow Tree i chodnik

   

  《杨柳树与人行道》

  (Wasilewska, Wanda) 著

  (1905~1964)

  瓦西柳斯卡 

  瓦西列夫斯卡娅

  华西列芙丝嘉 

   

   斯庸

  (Si Yong) 译

  北京: 开明书店

  Wydawnictwo Kaimingshu, Pekin

  1951

   

   

  252.

  Powieść o Annie (1950)

   

  《赛车场边的人家》

  (Dziarnowska, Janina) 著

  (1891~1963)

  雅宁娜·齐雅诺夫斯卡

  齐亚诺夫斯卡

   

  梁俊青

  (Liang Junqing) 译

  上海 : 新文艺出版社

  Wydawnictwo Nowa Sztuka, Szanghaj

   

  1950, 1956

   

   

   

  253.

  Echa leśne (1944)

   

  《森林的回声》

   

   

  (Różewicz, Tadeusz) 著

  (1921~)

  塔杜施·鲁热维奇

   

  梁俊青

  (Liang Junqing)译

  (?)

  (?)

   

   

  254.

  Mały elf i szefc

   

  《小精灵和鞋匠》

  Ewa Koźla-Pawlak

  艾娃  柯泽拉-帕弗拉克

   

  曹毅

  (Cao Yi) 译

  北京:新星出版社

  New Star Press, Pekin

  2012

   

   

  255.

  Mała mrówka wychodzi za mąż

   

  《蚂蚁 小姐 想结婚了》

  Przemysław Wechtorowicz

  维和特洛维奇

   

  乌兰

  (Wu Lan)  译

  北京:新星出版社

  New Star Press, Pekin

  2013

   

   

  256.

  Kocham Pana Panie Tygrysie

   

  我爱你,老虎先生

  Przemysław Wechtorowicz

  维和特洛维奇

   

  熊佳树

  (Xiong Jiashu)

  李姗姗

  (Li Shanshan)  译

   

  北京:新星出版社

  New Star Press, Pekin

  2013

   

   

  257.

  Mały Chopin

   

  小肖邦

  Michał Rusinek

  米哈乌  鲁西奈克

   

  乌兰

  (Wu Lan)  译

   

  出版社:标记出版社

  Wydawnictwo Znak

  2013

   

   

  258.

  Światełko. Wiersze wybrane (2007)

   

  《微光》

  Marek Wawrzkiewicz 

  马莱克·瓦夫什凯维奇 (著)

   

  Zhao Gang 赵刚

  Yi Lijun 易丽君 (译)

  作家出版社

  Writers Publishing House

  2013-09-01

   

  ISBN

  9787506371025

   

   

   

  259.

  Abecadło (2002)

   

  《米沃什词典:一部20世纪的回忆录》

   

  Czesław Miłosz 

  切斯瓦夫米沃什(著)

  Xi Chuan 西川

  Bei Ta 北塔 (译)

   

   

   

   

  广西师范大学出版社

  Guangxi Normal University Press

  2014-2-1

   

  ISBN

  9787549544264

   

   

  260.

  Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku (2004)

   

   《诗的见证》

   

  Czesław Miłosz

  切斯瓦夫·米沃什 (著)

   

  Canran Huang

  黄灿然 (译)

   

   

   

  广西师范大学出版社

  Guangxi Normal University Press

  2011-11-1

   

  ISBN

  9787563386710

   

   

  261.

  Umysł zniewolony

   

  《被禁锢的头脑》

   

  Czesław Miłosz

  切斯瓦夫·米沃什 (著)

   

  Wu Lan

  乌兰

  Yi Lijun 

  易丽君 (译)

   

  广西师范大学出版社

  Guangxi Normal University Press

  2013-3-1

   

  ISBN

  978754

  9511211

   

   

   

  262.

  Quo Vadis?

   

  《你往何处去?》

   

   

   

   

  Henryk Sienkiewicz

  亨利克·显克维奇 (著)

  Lin Hongliang 

  林洪亮 (译)

   

  南海出版公司

  Nanhai Publishing Inc

  2013-1-1

   

  ISBN

  9787544260817

   

   

  263.

  Ogniem i Mieczem

   

  《火与剑》

  Henryk Sienkiewicz

  亨利克·显克维奇 (著)

  Lin Hongliang 

  林洪亮 (译)

   

  漓江出版社

  Lijiang Publishing

  2014-06-01

   

  ISBN

  9787540770419

   

   

   

  264.

  Ziemia Obiecana

   

  《福地》

   

  Władysław Reymont

  弗瓦迪斯瓦夫莱蒙特 (著)

   

  Zhang Zhenhui

  张振辉

  Yang Deyou

  杨德友 (译)

  凤凰出版社

   

  Phoenix Publishing House

  2011-7-1

   

  ISBN

  9787550606890

   

   

  265.

  Ulica Krokodyli

   

  《鳄鱼街》

  Bruno Schulz

  布鲁诺·舒尔茨 (著)

   

  Yang Xiangrong

  杨向荣 (译)

   

   

   

   

   

  新星出版社

  New Star Press

   

  余华作序推荐

  rekomendacja pisarza Yu Hua

  2013-7-1

   

  ISBN

  9787513311472

   

   

  266.

  Umowa z Szatanem

  《与撒旦的约定

  Bruno Schulz

  布鲁诺·舒尔茨 (著)

   

  Wu Lan

  乌兰 (译)

   

   

  北京时代华文书局

  Beijing Times Chinese Press

  2013-12-01

   

   

  267.

  Poems New and Selected 1 (2012)

  Wisława Szymborska

  维斯瓦娃·辛波丝卡 (著)

  Chen Li

  陈黎

  Zhang Fenling

  张芬龄

  (译)

  湖南文艺出版社

  Hunan Literature and Art Publishing House

  2012-08-01

   

   

  268.

  Poems New and Selected 2 (2014)

  Wisława Szymborska

  维斯瓦娃·辛波丝卡 (著)

   

  Hu Sang

  胡桑  (译)

  湖南文艺出版社

  Hunan Literature and Art Publishing House

  2014-02-01

   

   

   

  269.

  Dzieje sześciu pojęć ( 1975)

   

  《西方六大美学观念史》

  Władysław Tatarkiewicz

  塔塔尔凯维奇 (著)

  Liu Wentan 刘文潭 (译)

   

  上海译文出版社

  Shanghai Translation

  Publishing House

  2013-7-1

   

  ISBN

  9787532760848

   

   

  270.

  Wprowadzenie do logiki i metodologii nauk dedukcyjnych (1994)

   

  《逻辑与演绎科学方法论导论》(汉译名著本)

   

  Alfred Tarski

  塔尔斯基 (著)

  Zhuo Liquan

  周礼全

  Wu Yunzeng

  吴允曾

  Yan Chengshu

  晏成书 (译)

   

   

  商务印书馆

  Commercial

  Press

   

  1963-4-1

   

  ISBN

  9787100005203

   

   

  271.

  44 listy ze świata płynnej nowoczesności.

   

  《来自液态现代世界的44封信》

   

  Zygmunt Bauman

   齐格蒙·鲍曼  (著)

   

  Bao Lei

   鲍磊 (译)

   

  Yang Yudong (konsultacja)

  杨渝东 (校)

  漓江出版社

  Lijiang Publishing

  2013-03-01

   

  ISBN:978-7-5407-6172-1

   

   

  272.

  Modernity and Holocoust (1989), Modernizm i Zagłada (1992)

   

  《现代性与大屠杀》

   

  Zygmunt Bauman

   齐格蒙·鲍曼  (著)

   

  Peng Gang

  彭刚

  Liu Dong

  刘东,

  Yang Yudong

  杨渝东

  Shi Jianhua

  史建华 (译)

  凤凰出版传媒集团

  Phoenix Publishing and Media Inc

   

  译林出版社

  Yi Lin Publishing House

  2011-01-01

  ISBN:9787544715805

   

   

   

  273.

  This is not a diary (2012)

   

  《此非日记》

   

  Zygmunt Bauman

   齐格蒙·鲍曼  (著)

   

  Yang Yudong

  杨渝东 (译)

   

  漓江出版社

  Lijiang Publishing

  2013-04-30

   

  ISBN:9787540764708

   

   

   

  274.

  Płynny lęk

  《流动的恐惧》

   

  Zygmunt Bauman

   齐格蒙·鲍曼  (著)

   

  Gu Lei

  谷蕾  (译)

  江苏人民出版社

  Jiangsu People’s Publishing Ltd

  2012-06-01

  ISBN:9787214081148

   

   

   

  275.

  Zagajewski, wiersze wybrane

   

  《扎嘎耶夫斯基诗选》

  Adam Zagajewski

  亚当·扎嘎耶夫斯基  (著)

   

  Wu Lan

  乌兰 (译)

   

  诗歌与人

  Poetry and People

  2014

   

   

  276.

  Opętani (1939)

   

  《着魔》

  Witold Gombrowicz

  维尔托德·贡布罗维奇 (著)

   

  Lin Hongliang

  林洪亮  (译)

  上海文艺出版社

  Shanghai Literature and Art Publishing House

  2014-01-01

   

   

  277.

  Pornografia (1960)

   

  《色》

  Witold Gombrowicz

  维尔托德·贡布罗维奇 (著)

   

  Yang Deyou

  杨德友 (译)

  人民文学出版社

  People’s Literature Publishing House

  2012-12-01

   

   

  278.

  Trans-Atlantyk (1953)

   

  《横渡大西洋》

  Witold Gombrowicz

  维尔托德·贡布罗维奇 (著)

   

  Yang Deyou

  杨德友 (译)

  上海文艺出版社

  Shanghai Literature and Art Publishing House

  2013

   

   

  279.

  Bakakaj (1957)

   

  《巴卡卡伊大街》

  Witold Gombrowicz

  维尔托德·贡布罗维奇 (著)

   

  Yang Deyou

  杨德友 (译)

  上海文艺出版社

  Shanghai Literature and Art Publishing House

  2014-05-01

   

   

  280.

  Kosmos  (1965)

  《宇宙》

  Witold Gombrowicz

  维尔托德·贡布罗维奇 (著)

   

  Yang Deyou

  杨德友 (译)

  上海文艺出版社

  Shanghai Literature and Art Publishing House

  2014-09-01

   

   

  281.

  A concise history of Poland (2001)

   

  《波兰史》

   

  (oryginał wydany został w Cambridge)

  Jerzy Lukowski

  卢克瓦斯基

   Hubert Zawadzki

  扎瓦德斯 (著)

   

  Chang Cheng

  常程 (译)

   

  东方出版中心

  Oriental Publishing Center

  2011-04-01

   

  ISBN

  9787547302880

   

   

   

   

  282.

  Katyń

   

  《卡廷惨案。真相》

  (著)

   

  Wu Lan

  乌兰 (译)

   

  新星出版社

  New Star Press

  2012-05-01

   

   

  284.

  Cesarz (1978)

   

  《黄帝》

  Ryszard Kapuściński

  雷沙德·卡普钦斯基  (著)

   

  Wu Lan

  乌兰 (译)

   

  新星出版社

  New Star Press

  2011-05-01

   

   

  285.

  On Karol Szymanowski and Polish Music

  《论席曼诺夫斯基与波兰音乐》

  Ye Xiaogang (redaktor)

  叶小纲 (主编)

  中央音乐学院出版社

  Central Conservatory of Music Press

  2014-08-01

   

   

  286.

  Polish Cinema Now

  波兰当代电影

  Mateusz Werner

  陈陟

  新星出版社

  2015-04

   

   

  287.

  Dziady

  先人祭

  Adam Mickiewicz

  易丽君,林洪亮,张振辉

  四川文艺出版社

  2015-07

   

   

  288.

  The Eagle Unbowed

  不折之鹰

  Halik Kochanski

  何娟,陈燕伟

  中国青年出版社

  2015-11

   

   

  289.

  The Political Economy of the Future

  21世纪政治经济学

  Grzegorz Kolodko

  尤云安

  中央编译出版社

  2015-04

   

   

  291.

  An International Perspective on Children’s Rights and Pedagogy / Collections of essays of “Janusz Korczak “

  雅努什·科扎克研讨会文集

  ???

  何娟

  世界知识出版社

  2015-09

   

   

  292.

  The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery

  奥斯维辛集中营的志愿者-份来自波兰卧底的报告

  Witold Pilecki

  黄焊文

  世界图书出版公司

  2015-08

   

   

  293.

  WiedzminKew Elfow

  精灵之血 

  Andrzej Sapkowski

  乌兰,小龙

  重庆出版社

  2016-03

   

   

  294.

  邂逅康多

  Encounters with Tadeusz Kantor

  黄觉

  Krzysztof Miklaszewski

  中国戏剧出版社

  2016-04

   

   

  295.

  波兰寻宝记

  W poszukiwaniu skarbów: Polska

  张卡

  Sweet Factory

  二十一世界出版社/ 21st Century Publishing House

  2015.6/

  2016.8重印

   

   

  296.

  动物园张的夫人

  The Zookeeper's wife

  梁超群

  Diane Ackerman

  重庆大学出版社/Chongqing University Publishing House

  2017

   

   

  Literatura dziecięca

   

  黄觉

  Krzysztof Miklaszewski

  中国戏剧出版社

  2016-04

   

  297.

  Mamoko

  妈妈看! 现代世界

  Aleksandra i Daniel Mizielinscy

  惠旋

  陕西新华出版传媒集团 未来出版社

  2016-05

   

   

  298.

  Mamoko

  妈妈看!

  龙的时代

  Aleksandra i Daniel Mizielinscy

  惠旋

  陕西新华出版传媒集团 未来出版社

  2016-05

   

   

  299.

  Mamoko

  妈妈看!

  公元3000

  Aleksandra i Daniel Mizielinscy

  惠旋

  陕西新华出版传媒集团 未来出版社

  2016-05

   

   

  300.

  Pod ziemią, pod wodą

  地下,水下

  Aleksandra i Daniel Mizielinscy

  乌兰

  贵州人民出版社

  2015

   

   

  301.

  Owoce i warzywa

  蔬菜水果的秘密

  Agnieszka Sowińska

  蓉乐乐

  陕西新华出版传媒集团 未来出版社

  2016-05

   

   

  302.

  Jak kochać dziecko/如何爱孩子

  林蔚昀/Lin Weiyun

  Janusz Korczak

  广西科学技术出版社/Guangxi Science and Technology Press

  2017-09

   

   

   

  303.

  Kosmos/宇宙

  Aleksandra i Daniel Mizielinscy

   

   

  贵州出版集团 贵州人民出版社

  wyd. Guizhou People’s Publishing House

  2016

   

   

  304.

  Legendy polskie/波兰传说故事

  俞佳/Yu Jia

  Nicola Kucharska

  石油工业出版社 /Petroleum Industry Press

  2017-11

   

   

  305.

  Ale patent! /不可思议的发明

  乌兰,李佳/Wu Lan, Li Jia

  Aleksandra i Daniel Mizielińscy

  贵州出版集团 贵州人民出版社

  wyd. Guizhou People’s Publishing House

  2017-10

   

   

  306.

  Liczypieski

  数数小狗有几只

   

  乌兰,李佳

  Ewa Kozyra-Pawlak /爱娃科泽拉 帕伏拉克

   

  人民教育出版社

  2016

   

   

  307.

  Ja, Bobik

  我是猫王波比克

  乌兰,李佳

  Ewa Kozyra-Pawlak /爱娃科泽拉 帕伏拉克

   

   

  人民教育出版社

  2016

   

   

  308.

  Chodzi o to, czy wiesz co to. Zwierzęta

  动物大发现

  瞿鹏杰

  Marcin Brykczyński

   

  中国农业出版社

  2016

   

   

  309.

  Co się zdarzyło w pióniku

  文具大狂欢

  钟雷

  Izabela Mikrut

  中国农业出版社

  2016

   

   

                             

  Ambasada  RP w Pekinie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: